Du er velkommen i vores seniorfællesskab, der er for alle over 50 år uden hjemmeboende børn.

Vi tilstræber en hensigtsmæssig spredning med hensyn til alder og køn.

Vi tager så vidt muligt hensyn til den enkeltes ønsker, muligheder og begrænsninger.

Fællesskabet er en selvejende institution under OK Fonden, der varetager vores administration.

Boligerne er på lejebasis.

Ok med ET mindre husdyr pr. bolig

NEJ til rygning.

Vær med til at skabe rammerne for et forpligtende fællesskab i tryghed og udvikling.

Bofællesskabet har en bestyrelse på 3 personer, der også fungere som boligtilbudsudvalg, det er dem, der varetager udvælgelsen af nye bofæller til boligtilbudslisten.

kontakt os.

Lene Løvenskjold      tlf. 51236411

Karin Bach                tlf. 26654992

Marianne Skriver       tlf. 30340936