At bo sammen...hver for sig. Det er en styrke i vores fællesskab. Her er plads og mulighed for at være sammen, men også rum til at være alene når man har lyst til det.

Vi lægger vægt på ansvar og respekt overfor hinanden. Også omsorg, tryghed og brug af den enkeltes stærke sider, er egenskaber som vi vægter højt.

Det er vigtigt at deltage i fællesmøderne, hvor vi lægger planer for hverdag og fremtid i bofællesskabet.

Som beboer deltager vi i et forpligtende fællsskab, hvor vi efter evne og kræfter løser de fælles opgaver.

Smil, humor og glæde er grundsten, der er med til at skabe vores livskvalitet. !

Hvorfor kede sig ihjel alene, når vi kan dø af grin sammen ?